“Вершы беларускага складу” Максіма Багдановіча і Уладзіміра Жылкі

Адна з самых папулярных цытат у беларускім літаратуразнаўстве – думка Максіма Багдановіча з артыкула “Забыты шлях” (1915) пра актуальнасць для беларусаў “скарбніцы сусветнай культуры”,...

Паэтыка прозы Васіля Быкава

Васіль Быкаў – намінант Нобелеўскай прэміі (1996) і міжнароднай (расійскай) Букераўскай прэміі (1997), лаўрэат Ленінскай прэміі (1986), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974) і Дзяржаўнай прэміі БССР...

“Малая” і “вялікая” Радзіма: мастацкі выбар пісьменніка (Рэгіянальнае ў прозе І.Навуменкі)

Мястэчка Васілевічы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці – вось тая кропка на карце Палесся, у якой, разам з нараджэннем, былі закладзены псіхічныя, эмацыянальныя, урэшце, пэўныя...

Рэалізм і мастацкая ўмоўнасць у прозе васіля быкава

Васіль Быкаў – класік рэалізму. Аднак рэалізм В.Быкава – гэта не проста традыцыйныя тыповыя характары ў тыповых абставінах, сфарміраваныя ў пэўным сацыяльным асяродку. Рэалізм з...

Янка Брыль. 06.02.2003

Запіс сустрэчы з пісьменнікам

Іван Навуменка. 15.09.2003

Запіс сустрэчы з пісьменнікам

Універсітэцкі шлях івана паўлавіча мележа

Пути господни неисповедимы... Лёс людзей, якіх спасцігла ліхалецце Другой сусветнай вайны, бясспрэчнае сведчанне гэтаму біблейскаму сцвярджэнню. Біяграфія сусветна вядомага літаратурнага творцы, народнага пісьменніка Беларусі,...

Растуць вербы каля грэблі!

“Ёсць у кожнага свой, мілы сэрцу куток, які з бегам гадоў не толькі не цьмее ў памяці, а становіцца як бы яснейшым, даражэйшым. Багата...

У творчай лабараторыі акадэмічнага літаратуразнаўства (да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка І.Я.Навуменкі)

У беларускім літаратурным працэсе ХХ-ХХІ ст. суіснуюць розныя даследчыцкія дыскурсы (розныя віды сацыяльна матываванага прафесійнага маўлення). Дыяпазон тут даволі шырокі, але процілеглыя пазіцыі вызначаюцца...

Вайна вачыма беларуса: афганскія апавяданні сяргея дубовіка

Тут схадзіліся плямёны Спрэчкі сілаю канчаць… Якуб Колас Як беларус глядзіць на вайну – як часта, непасрэдна ў твар, з якімі для сябе наступствамі – пра тое...

Cустрэча з Рыгорам Барадуліным

16.10.2003 Усе сустрэчы, паводле якіх былі знятыя фільмы, арганізаваны выкладчыкамі і супрацоўнікамі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2003--2004 гг. Большасць сустрэч праводзілася для шырокай...

Папулярныя запісы

Па сцяжынах Алеся Бачылы

Сёлета, як вядома, споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння вядомага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Бачылы. Вясной гэтага года Саюз пісьменнікаў Беларусі правёў літаратурны...

Янка Купала стане галоўным героем карціны «Беларусьфільма»

Гэты сцэнарый ляжаў на кінастудыі і не знаходзіў сабе прымянення гадамі, што прымушала сумаваць некаторых аматараў айчыннага кіно. Дзіўная затрымка ва ўмовах сцэнарнага голаду...

Янка Брыль

1917 – 2006 Янка Брыль – класік айчыннай літаратуры, народны пісьменнік Беларусі, лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР (1952) і БССР (1982), літаратурнай прэміі імя Я. Коласа...

Янка Брыль. 06.02.2003

Запіс сустрэчы з пісьменнікам

Cустрэча з Рыгорам Барадуліным

16.10.2003 Усе сустрэчы, паводле якіх былі знятыя фільмы, арганізаваны выкладчыкамі і супрацоўнікамі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2003--2004 гг. Большасць сустрэч праводзілася для шырокай...

ГІСТОРЫЯ

ЛІТАРАТУРНАЯ КРЫТЫКА

ЖЫЦЦЁ

ГІСТОРЫЯ

Instagram

Апошнія артыкулы

Жыццёвы і творчы шлях грыгорыя цамблака (часть 3)

У сваіх творах Цамблак асабліва падкрэслівае асветніцкую дзейнасць сваіх настаўнікаў: "пастырь Христова стада Евфимий" перадаў царкве новыя кнігі – "скріжалі істінно небесного съкровіща", а...

V Міжнародныя Скарынаўскія навуковыя чытанні, прысвечаныя 500-годдзю беларускага кнігадрукавання

17 – 18 лістапада 2017 года на філалагічным факультэце БДУ прайшлі V Міжнародныя Скарынаўскія чытанні прысвечаныя пяцісотгоддзю беларускага кнігадрукавання. Арганізатарам навуковага форуму была кафедра гісторыі...

Міхась Лыньков

    Міхал (Міхась) Ціханавіч Лынькоў (30 студзеня 1899, в. Зазыбы, цяпер Лёзненскі раён, Віцебская вобласць — 21 верасня 1975, Мінск) — беларускі пісьменнік. Народны пісьменнік...

Абавязкова да чытання